rechtenvandemens.info


een website van
Sjef Willockx


 

De mensenrechten: rechten (en plichten) voor jou en mij

Een algemene inleiding tot de mensenrechten, waarbij de nadruk ligt op het direct herkenbare. 
Wat zijn mensenrechten? Welke mensenrechten zijn  er
zoal? Wat voor  problemen zijn er rondom de mensenrechten - en hoe kunnen we daar mee omgaan?

(Dit artikel is ook als PDF beschikbaar). 

 

 

Armoede in Nederland: de barmhartigheid van de participatiemaatschappij

Armoede vormt een ernstige bedreiging voor de mensenrechten. Dat is zo in ontwikkelingslanden, maar ook in Nederland. In dit artikel onderzoeken we hoe het in Nederland gesteld is met armoede, wat de effecten van armoede zijn op de mensenrechten, en wat de rol van de overheid hierin is. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de invloed van het gedachtegoed van de participatiemaatschappij.

(Dit artikel is ook als PDF beschikbaar).

 

 

Wat is een fascist?

En hoe voorkomen we dat fascisten aan de macht komen?

 

 

Nooit meer Auschwitz: wat betekent dat?

(Nee, dat betekent niet: nooit meer Jodenvervolging)

 

 

De Zwarten en de Witten

Is het een hype, of een revolutie?

 

 

Een nieuwe impuls voor de mensenrechten

De huidige internationale mensenrechtenbeweging, onder leiding van de Verenigde Naties, is niet in staat de wereldwijde mensenrechtensituatie substantieel te verbeteren. Deze studie legt de oorzaken van dit falen bloot. Daarna wordt een ontwerp voor een nieuwe organisatie gepresenteerd, waarbij rekening wordt gehouden met de zwakheden van het huidige systeem.

Samenvatting                                           Volledig tekst (PDF, 29 pagina's)

 

 

 

Over deze website

Zie ook het profiel van Sjef Willockx op:

LinkedIn.com