rechtenvandemens.info


Over deze website

Deze website is gewijd aan de mensenrechten, in verleden, heden en toekomst.  

Alle artikelen worden geschreven door één persoon. Dit maakt het mogelijk om een heel persoonlijke visie op de mensenrechten te presenteren.

Want hoewel de mensenrechten algemeen zijn – ze komen ieder mens toe – zijn  ze ook bij uitstek persoonlijk: het zijn de rechten (en bijhorende plichten) van mij en van jou.

In zoverre als de mensenrechten aan jou en mij vrijheden geven, zijn dat persoonlijke vrijheden. In zoverre als de mensenrechten jouw en mijn vrijheden beperkingen opleggen, zijn dat persoonlijke beperkingen.

Een visie die uitgaat van het persoonlijke is daarom bij uitstek geschikt om de mensenrechten te verduidelijken.

 

Sjef Willockx

Terug