De mensenrechten: rechten (en plichten) voor jou en mij


4.2. Het handhaven van de mensenrechten

Bij handhaven kunnen we twee benaderingen onderscheiden: confronteren en sancties (straffen) opleggen. 

Schending van mensenrechten is strafbaar, maar de opvoedende werking van straffen is twijfelachtig. Respect voor de mensenrechten is een levenshouding, en die kan door straffen niet worden afgedwongen.

Het verdient daarom in het algemeen de voorkeur om eerst daders te confronteren met (de gevolgen van) hun daden, in de hoop dat zij hiervan leren. 

Maar in laatste instantie kan de mogelijkheid voor het opleggen van straffen niet gemist worden.


Vorige
                                                                                        Volgende

Terug naar inhoudsopgave