De mensenrechten: rechten (en plichten) voor jou en mij


4.2.4. Het Openbaar Ministerie

Het OM heeft meer handvatten voor handhaven dan het College voor de Rechten van de Mens. Het College moet het (voor wat betreft handhaven) doen met de Wet Gelijke Behandeling, maar het OM kan ook zaken vervolgen op grond van een aantal specifieke antidiscriminatie artikelen in het strafrecht. Deze artikelen hebben een ruimere werking dan de bepalingen van de Wet Gelijke Behandeling.

Daar staat tegenover dat voor een veroordeling op grond van het strafrecht “wettig en overtuigend” bewijs nodig is. Dat is een tamelijk hoge lat. Voor discriminatiefeiten worden dan ook maar weinig zaken vervolgd: in 2018 ongeveer 100. Daarvan kwam maar iets meer dan de helft voor de rechter, de rest werd geseponeerd.

Aan de ene kant is dit teleurstellend, want het is overduidelijk dat er (veel) meer dan honderd discriminatiefeiten per jaar voorkomen. Aan de andere kant is het juridiseren van de mensenrechten niet per se een goede zaak. Zoals gezegd, respect voor de mensenrechten is een levenshouding, en die kan door straffen niet worden afgedwongen.

Misschien zou er, specifiek voor discriminatiezaken, ook voor volwassenen een Halt-achtig initiatief opgezet kunnen worden. De uitvoering daarvan zou als taak opgedragen kunnen worden aan het College voor de Rechten van de Mens.

Vorige                                                                                        Volgende

Terug naar inhoudsopgave