De mensenrechten: rechten (en plichten) voor jou en mij


2.1. Vrijheid

Vrijheid, dat is het recht om jezelf te zijn, om te leven zoals je dat zelf verkiest; om je te kunnen uiten zoals je wilt (zonder daartoe verplicht te zijn), om te kunnen gaan en staan waar je wilt, om te denken en geloven wat je wilt. Vrijheid, dat is het recht om het individuele en persoonlijke te zijn, en uit te dragen, of niet uit te dragen, naar eigen keuze.

In de UVRM hebben o.a. de volgende artikelen hier betrekking op:

Artikel 3: Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 13, lid 1: Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.

Artikel 13, lid 2: Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Artikel 14, lid 1: Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.

Artikel 18: Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.


Vorige                                                                                              Volgende

Terug naar inhoudsopgave