De mensenrechten: rechten (en plichten) voor jou en mij


4. Aanpak van de problemen

In het vorige hoofdstuk hebben we de problemen voor de mensenrechten als volgt ingedeeld:

·       problemen die te maken hebben met de inhoud van de mensenrechten (dus met vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit);

·       problemen met de ideologische basis van de mensenrechten;

·       problemen met goede resp. slechte intenties;

·       en problemen met de Staat.

Als we nu naar de aanpak van de problemen gaan kijken, zullen we onderscheid maken tussen “voorkomen” en “genezen,” ofwel: tussen bevorderen en handhaven. 

(Met name het onderwerp “handhaven” zal hier slechts schetsmatig behandeld worden. Dit onderwerp wordt een van de belangrijkste thema’s van een nog te verschijnen vervolgstudie.)

Vorige                                                                                            Volgende

Terug naar inhoudsopgave