De mensenrechten: rechten (en plichten) voor jou en mij


4.3. Bevorderen en handhaven: schematisch overzicht

Onderstaand schema laat zien welke instanties actief zijn in het bevorderen en handhaven van de mensenrechten.

Bevorderen
 

Handhaven

Voorlichten

Regelgeving

Confronteren

Sancties opleggen

Onderwijs

Lerarenopleidingen

Opleidingen Bestuurskunde

Organisaties van particulier initiatief

Bureau Halt

College voor de Rechten van de Mens

De overheid

De media

Organisaties van particulier initiatief

Bureau Halt

College voor de Rechten van de Mens

(VN-commissies)

Bureau Halt

Openbaar Ministerie

(Europees Hof voor de Rechten van de Mens)

Instanties, actief bij het bevorderen en handhaven van de mensenrechten

(Internationale instanties staan tussen haakjes)

Vorige 

Terug naar inhoudsopgave