De mensenrechten: rechten (en plichten) voor jou en mij


3. Problemen voor de mensenrechten

De mensenrechten mogen dan wel ieder mens zijn aangeboren, maar dat wil nog niet zeggen dat ieder mens ze ook automatisch vrijelijk zal kunnen genieten.

Het is niet moeilijk om de mensenrechten aan het individu te “verkopen”: iedereen wil graag vrij zijn, iedereen wil graag gelijkwaardig aan anderen worden gevonden, en iedereen wil graag wat solidariteit ervaren van zijn medemensen.

Toch is dat maar de helft van het verhaal, omdat de mensenrechten er niet alleen voor het individu zijn, maar voor de gemeenschap als geheel. De mensenrechten zijn dus nauw verbonden met intermenselijke relaties. En dat is waar de schoen wringt: intermenselijke relaties zijn helaas zelden vrij van problemen.

Vorige                                                                                          Volgende

Terug naar inhoudsopgave