Bespiegelingen over het coronavirus

Door Sjef Willockx


25-09-20

Ik heb net beelden gezien van de coronacrisis in India, in de deelstaat Bihar: een ziekenhuis temidden van de vuilnisbelten waar wilde varkens hun voedsel zoeken, en waar er één dokter is voor 28.000 mensen. Ondertussen maken wij ons druk over wie er bondscoach van het Nederlands elftal wordt.

Een serieuze lockdown brengt onze welvaart terug tot het niveau van misschien 10 of 20 jaar geleden: nou en?

De eerste coronagolf kostte 9.000 mensen het leven. Hoeveel mensen na corona jarenlang zullen moeten revalideren is nog niet te zeggen, maar dat loopt ook zeker in de duizenden. Van de tweede golf, die nu gaat beginnen, kunnen we een veelvoud van deze aantallen verwachten.

Een serieuze lockdown had  dit kunnen voorkomen. Een serieuze lockdown had  ook kunnen voorkomen dat minstens een miljoen mensen het komende halfjaar – en misschien langer – in angst zal leven (zie mijn post hieronder, van 16-08-20). En we zijn rijk genoeg om ondertussen iedereen op een fatsoenlijke manier door deze tijd heen te helpen.

Maar dat gaat niet gebeuren, want democratie betekent, dat een volk de regering krijgt die het verdient. En op dit moment betekent het, dat wij het coronabeleid krijgen dat we verdienen.

Kun je nagaan, wat wij een akelig volk zijn geworden.

De ellende die nu op ons af gaat komen is te triest voor woorden - vooral omdat het te voorkomen was. Ik ga er dus geen woorden meer aan besteden. #ikdoenietmeermee.

 


13-09-20

Het lijkt erop dat er een scheidslijn in de maatschappij gaat ontstaan, tussen hen die wel, en hen die niet in het gevaar van het coronavirus geloven. Dat is jammer – maar ook volkomen onnodig. Het gevaar van het coronavirus is nl. niet een geloofskwestie, maar een kwestie van cijfers. Twee minuten serieus naar de cijfers kijken, dat is alles wat er nodig is.

De natuurlijke reproductiefactor van het coronavirus is 2. Dat betekent dat 1 persoon die met het virus besmet is, er gemiddeld 2 aansteekt – tenminste: als je helemaal niets doet om besmettingen tegen te gaan. Dus als we weer gewoon allemaal naar het voetballen gaan, en naar de bioscoop, het theater, het café, het festival. 

De “generatielengte” van het virus is ongeveer een week. Dat betekent dat die ene geďnfecteerde er gemiddeld een week over doet om twee nieuwe personen aan te steken.

Als je dit zo op een rijtje zet, lijkt er weinig aan de hand te zijn. Als je begint met 1 besmette persoon, heb je er na een week 2, en dan weer een week later 4, dan 8, 16, 32 enzovoorts. Na 10 weken zit je dan op 1024 gevallen.

Maar we beginnen niet met 1, we zitten nu al op 40.000 personen die met het virus besmet zijn (waarde van 4 september, gepubliceerd op het coronadashboard).  Die mensen hebben niet allemaal symptomen, maar ze kunnen wel anderen besmetten. Als we nu alle voorzichtigheid overboord zouden zetten, dan verdubbelt dat aantal iedere week. Dan krijg je het volgende lijstje:

Week 1: 40.000

Week 2: 80.000

Week 3: 160.000

Week 4: 320.000

Week 5: 640.000

Week 6: 1.280.000

En een vaccin laat, zelfs volgens de meest optimistische prognoses, nog minimaal 3 tot 6 maanden op zich wachten.

Tot nu toe lukt het de ouderen en kwetsbaren om buiten het bereik van het virus te blijven. Maar met meer dan een miljoen geďnfecteerden gaat dat zeker niet meer lukken.

Gevolg: de ziekenhuizen stromen weer vol, en de IC-bedden ook.

Gevolg: er zal te weinig ruimte zijn voor andere patiënten, met hartproblemen, longproblemen, suikerziekte, kanker.

Gevolg: meer sterfte, zowel door het virus als door allerlei andere aandoeningen.

En nog een gevolg: steeds meer ex-coronapatiënten die langdurig moeten revalideren.

Dat is dus, waarom we het gevaar van het coronavirus serieus moeten blijven nemen: omdat anders echt de pleuris uitbreekt. En uiteindelijk is het heel simpel: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet."

 

03-09-20

Minister Grapperhaus heeft zich op zijn bruiloft niet gehouden aan de coronaregels, maar blijft toch aan als minister van Justitie. Dit is een belediging voor al die mensen die zich wél aan de regels hebben gehouden, vaak ten koste van grote opofferingen. Maar belangrijker nog is, dat hier een minister van Justitie wegkomt met iets wat een gewone burger een boete en een strafblad kan opleveren. Dit ondermijnt het draagvlak voor de rechtsstaat, en meneer Rutte en de fracties van de regeringspartijen (VVD, CDA, D66 en Christen Unie) dragen hier de verantwoording voor.

Omdat de rechtsstaat het onmisbare fundament onder de mensenrechten is, is dit een zwarte dag voor de mensenrechten.

 


16-08-20

Nu het virus weer terug is, gaat alle aandacht weer naar de cijfers. Maar met het virus is ook de angst weer terug: de angst van mensen met een zwakkere gezondheid.

Nederland telt 5,6 miljoen personen met een chronische aandoening. Niet al deze aandoeningen zijn risicoverhogend als men er corona bij krijgt, maar de volgende zijn dat in ieder geval wel:

Astma: 600.000 patiënten
COPD: 600.000 patiënten
Coronaire hartziekten: 800.000 patiënten
Diabetes: 1,1 miljoen patiënten
(Bron: https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/alfabetisch en https://www.volksgezondheidenzorg.info)

Een deel van deze patiënten heeft meer dan een chronische aandoening, dus men mag deze cijfers niet zomaar optellen. Maar met diabetes alleen al op 1,1 miljoen patiënten, kunnen we het totaal aantal mensen met een chronische aandoening die voor corona risicoverhogend werkt op zeker 2 miljoen schatten.

Voor al deze mensen, die sinds kort weer voorzichtig de straat op durven, keert het spookbeeld van de angst weer terug: weer binnen blijven, niet meer met anderen afspreken op een terrasje, niet meer winkelen, of zomaar een blokje om.

Deze mensen voelen zich niet gehoord, en niet begrepen. Je hoort de mensen in de zorg, die waarschuwen dat ze nog niet klaar zijn voor een tweede golf. Je hoort de leraren die bang zijn om weer aan het werk te gaan, en die zich zorgen maken over de ventilatie in hun schoolgebouwen. Maar de stem van al deze mensen met een zwakkere gezondheid is nauwelijks te horen.

Schouderophalende jongeren, geďrriteerde veertigers, en viruswaarzin-betogers bepalen de sfeer op straat. De overheid heeft alleen maar oog voor het aantal ziekenhuisopnamen, en de bedden op de IC. En minimaal twee miljoen mensen met een zwakkere gezondheid hebben dus straks geen andere keus dan opnieuw in zelfopsluiting te gaan. Want er is niemand die rekening met hen wenst te houden.

 

04-08-20

Veenbrand 2.0

In mijn post van 29 juli heb ik gesproken van een “ondergrondse veenbrand”. Dat sloeg op het reservoir van coronabesmettingen dat aanwezig bleef, in de periode dat de reproductiefactor net onder de 1,0 zat. Op het laagste punt, in de 1e week van juli, was dit reservoir – volgens berekeningen van het RIVM – ongeveer 3.000 personen groot. Dit betekent dat er in die periode voortdurend een groep van ongeveer 3.000 personen in Nederland was die én besmet waren met het coronavirus, én zelf op dat moment besmettelijk waren voor anderen. (Deze cijfers zijn terug te vinden op het coronadashboard van de overheid: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/.)

Uit de grafiek van 29 juli (zie hieronder) blijkt, dat precies aan het eind van die eerste week van juli het aantal besmettingen ging oplopen. Volgens de zelfde berekeningen van het RIVM zijn er inmiddels ongeveer 16.000 besmettelijke personen in Nederland: een toename van meer dan 400% in drie weken tijd. Dit nieuwe, veel grotere reservoir, is de veenbrand 2.0. Die ligt nu rustig onder de grond, voorlopig zonder serieuze problemen te veroorzaken. Dit heeft waarschijnlijk twee oorzaken.

Meer dan de helft van de nieuwe besmettingen treedt op in de leeftijdsgroep van 0 tot 40 jaar. In die leeftijdcategorie zijn de verschijnselen meestal mild: bijna niemand uit die groep komt in het ziekenhuis, laat staan op de IC.

Een mogelijke tweede factor is het aanhoudend mooie zomerweer. Dit leidt tot veel buitenactiviteiten, en daarvan is inmiddels duidelijk dat die minder kans bieden aan het virus om zich te verspreiden dan binnenactiviteiten.

Onder deze omstandigheden zal de zorg niet overbelast raken. Bij gebrek aan aantoonbare rampspoed in de ziekenhuizen zal het nu erg moeilijk worden om strenge maatregelen te nemen. Deze maatregelen zouden immers de economie weer hard treffen – net op het moment dat die er weer een beetje bovenop begint te krabbelen. Dus het zal blijven bij bezwerende oproepen om toch vooral de anderhalve meter in acht te nemen, en de belofte dat er zo nodig regionale maatregelen genomen zullen worden.

Dat zal te weinig zijn om de groei van het ondergrondse reservoir te stoppen. Als straks in de herfst de deuren en ramen weer dichtgaan, en iedereen weer naar school en naar het werk gaat, kan het virus toeslaan. Tegen die tijd zal het reservoir zeker een veelvoud zijn van de 16.000 gevallen van nu. Als dan oudere leerkrachten, opa’s en oma’s, en lijders aan astma, suikerziekte en hartklachten, weer in grotere aantallen besmet worden, is het leed opnieuw niet te overzien.

De belangrijkste oorzaak voor die ellende is dan niet, dat het kabinet nu te laat zal ingrijpen. De belangrijkste oorzaak is, dat het RIVM en de GGD's verzuimd hebben om het reservoir van veenbrand 1.0 aan te pakken. Door grootschalig, preventief te testen, en door een veel intensiever bron- en contactonderzoek uit te voeren, zou het mogelijk geweest zijn om van 3.000 besmettelijke personen naar misschien 100 of 200 te gaan. Dat zou het weer oplopen van het aantal besmettingen in de herfst flink vertraagd hebben. Onze overbelaste zorgmedewerkers zouden dan beter op adem gekomen kunnen zijn. Bovendien zou dan een beter toegerust en geoefend opsporingsapparaat klaar geweest zijn voor het intensievere testen dat in de herfst sowieso nodig zal zijn, omdat dan ook grieppatiënten getest moeten kunnen worden.

Maar gedane zaken nemen geen keer: we kunnen nu alleen nog afwachten tot het onvermijdelijke gebeurt. En dat zal dan niet alleen een economische en bestuurlijke ramp zijn, maar vooral ook een menselijke ramp. Zoals bij alle rampspoed dragen de meeste kwetsbare mensen de zwaarste gevolgen. En kwetsbaar slaat hier niet alleen op kwetsbare gezondheid.

Denk bijv. aan kinderen uit sociaal zwakkere milieus die geen behoorlijk thuisonderwijs zullen krijgen, aan zzp’ers die onder de armoedegrens zullen komen, aan werklozen die hun kinderen van de sportclub moeten halen, aan werknemers die niet thuis kunnen werken en daarom met in hun maag een knoop van de zenuwen naar hun werk moeten gaan, en aan overwerkte en gedemotiveerde zorgmedewerkers.

Maar eigenlijk is het natuurlijk niet de schuld van het RIVM en de GGD's. Democratie betekent, dat een volk de regering krijgt die het verdient. En die regering stuurt de gezondheidszorg aan, met alles daaromheen – waaronder het RIVM, en de GGD's. Wij Nederlanders zijn een akelig volkje geworden, schraperig en zelfgenoegzaam, en we krijgen wat we verdienen.


31-07-20

Nogmaals: de mondkapjes

Het kabinet heeft vanaf het eerste begin gesteld, dat de aanpak van de coronacrisis volledig door wetenschappelijke inzichten zou worden geleid. De wetenschap, en alleen de wetenschap, zou bepalen wat we gingen doen. Daarom werd er een denktank van wetenschappers samengesteld: het Outbreak Management Team, onder leiding van het RIVM. Hun wetenschappelijke adviezen zouden leidend zijn voor het beleid.

Het wordt nu duidelijk, wat de zwakke plek is in deze aanpak. Als je je beleid alleen wilt baseren op de wetenschap, heb je een groot probleem wanneer de wetenschap het antwoord niet heeft: op dat moment kun je dus niet direct beleid formuleren.

Dat is, wat er nu met de mondkapjes gebeurt. De wetenschap weet het niet, en de politiek moet dus vlug op zoek naar een ander beleidsinstrument - bijv. gedragsbeďnvloeding, of communicatie.

Ik ben er helemaal vóór, dat beleid wordt gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Maar als de wetenschapper het niet weet, laat hij dan uit de weg gaan, en niet als stoorzender blijven hangen in het publieke debat.

 


29-07-20

Het kabinet reageert op de nieuwste cijfers van het RIVM: “Door het testen en het bron- en contactonderzoek hebben we de clusters van besmettingen en de oorzaak van de besmettingen goed in beeld, dit is een belangrijke stap in het controleren van het virus. De brandweer weet waar de brandhaarden zijn, daardoor kunnen we gerichter blussen door passende, vaak lokale, maatregelen te treffen.” (Uit een brief van minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer van 28 juli 2020). De boodschap is duidelijk: we hebben de zaak onder controle.

Dit is een grafiek van het aantal besmettingen dat in de maand juli is geconstateerd, t/m 29 juli:

 

(De cijfers zijn afkomstig van het data-portal van het RIVM: https://data.rivm.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/home. Dit zijn de oorspronkelijke cijfers, zoals per dag aan het RIVM gerapporteerd. Deze wijken licht af van de cijfers die het RIVM later per week naar buiten brengt, en die in nieuwsberichten worden gebruikt. Dit komt waarschijnlijk omdat in laatstgenoemde cijfers kleine correcties worden doorgevoerd op de oorspronkelijke cijfers. Deze kleine afwijkingen hebben geen invloed op het totale beeld, zoals hier in de grafiek weergegeven.)

Uit deze grafiek blijkt, dat het ambitieniveau van het RIVM te laag is geweest. Men was er tevreden mee wanneer de reproductiefactor onder de 1,0 zou blijven. Een reproductiefactor van iets minder dan 1,0 betekent in theorie, dat het aantal gevallen heel langzaam af zal nemen. In de praktijk betekent het ook, dat er een ondergrondse veenbrand actief is en blijft, die bij de juiste omstandigheden plotseling op kan laaien.

Blijkbaar zijn dat de omstandigheden van dit moment.

In dat licht gezien is de toon van De Jonge’s brief verontrustend – vooral ook, omdat in de publiciteit nu het beeld is ontstaan dat het allemaal wel meevalt.

De cijfers laten niet zien dat de zaak onder controle is: de cijfers laten zien dat we aan het begin van een gevaarlijke opflakkering staan.

 

28-07-20

We moeten vooral niet denken, dat de GGD’s geen brononderzoek doen (zoals ik concludeerde in mijn post van 31 mei jl.) Vandaag stond dit veelzeggende stukje op nu.nl:

De GGD's vragen virusdragers waar ze denken de infectie te hebben opgelopen. Mensen kunnen dan één of meerdere mogelijke locaties opgeven. De afgelopen twee weken gaf ruim 40 procent zo'n vermoedelijke setting op. Meer dan de helft van hen zei de besmetting mogelijk thuis te hebben opgelopen.
Daarnaast noemde 19 procent overige familie als een mogelijke plek van besmetting, en ruim 12 procent het werk. Een kleine 5 procent dacht aan de horeca.”

Zie je wel: ze doen wel degelijk aan brononderzoek!

 

21-07-20

Het coronavirus bedreigt de economie. Er moest dus een Europees steunpakket komen. Diverse Staten zagen hierin een kans, om van o.a. Polen en Hongarije democratische hervormingen te verlangen in ruil voor deze steun. Maar toen na heel lang onderhandelen eindelijk een compromis in zicht kwam, werd de democratiseringsparagraaf afgezwakt.

Geld is nog altijd belangrijker dan ideeën: voor ideeën alleen gaan we de strijd niet aan.


15-07-20

“Besmettingsgegevens kwijt” luidde de krantenkop vandaag. Zo erg was het niet, maar het RIVM had toch even een serieus probleem met de database waarin ze hun gegevens over de coronabesmettingen bewaren. Een medewerker van het RIVM werd als volgt geciteerd: “De database is zo groot geworden dat het problemen geeft. Het gaat om de testuitslagen en gegevens van 370.000 mensen, getest sinds 1 juni. Dat aantal neemt nog steeds toe, die database is gigantisch groot.”  Tussen de regels door was uit het bericht op te maken, dat het probleem waarschijnlijk was ontstaan tijdens het opnieuw opbouwen van de indexen na het toevoegen van een groot aantal records. Het goede nieuws is, dat je de gegevens dan niet kwijt bent: je kunt er alleen even niet goed bij. Geen probleem: ff een whizzkid bellen, en een paar uurtjes later is alles weer gefikst.

Geen probleem?

Op 1 juni is het RIVM begonnen met een nieuw, uitgebreid testprogramma, waar men zich goed op heeft kunnen voorbereiden. Daarbij ging men er oorspronkelijk van uit, dat er 30.000 tests per dag afgenomen moesten kunnen worden. In de praktijk zijn het er veel minder geworden: tot nu toe dus 370.000 totaal, wat neerkomt op ongeveer 8.000 per dag. En zelfs bij dat veel lagere aantal gegevens loopt de database dus al vast.

Geen probleem?

Bij de opzet van het nieuwe testprogramma is gekozen voor een IT-oplossing die vér beneden de maat was. Een database met 370.000 records is niet “gigantisch groot”. Een middelgroot productiebedrijf heeft al een grotere database. En wat te denken van banken, verzekeringsmaatschappijen, of zelfs onze Belastingdienst? En dan hebben we het nog niet over bedrijven als Google of Facebook.

Geen probleem?

Het RIVM heeft de automatisering van zijn belangrijkste project overgelaten aan amateurs. Dat lijkt mij wel degelijk een probleem.

 


19-06-20

Vandaag heeft het CBS de werkloosheidscijfers over mei gepubliceerd. In februari was de werkloze beroepsbevolking 274.000, in mei 330.000, dat is dus een toename van 56.000. Dat is een enorme stijging, maar toch vertelt dit maar een deel van het verhaal.

Wat nu volgt is een tamelijk ingewikkeld verhaal, maar het komt erop neer dat er, naast deze 56.000 zichtbare werklozen, ook nog eens 146.000 onzichtbare werklozen zijn. Deze mensen hadden niet allemaal een volle baan, maar dankzij corona zitten nu toch al 202.000 personen (56.000 + 146.000) zonder betaald werk.

Uitleg
Het CBS houdt o.a. bij, hoe groot de beroepsbevolking is. De beroepsbevolking bestaat uit alle personen die in Nederland wonen, die tussen 15 en 75 jaar oud zijn, en die óf betaald werk hebben, óf daar actief naar op zoek zijn.

In maart t/m mei van dit jaar (dus de eerste drie maanden van de coronacrisis) nam de beroepsbevolking af met 146.000 personen.

Mensen die werkloos worden, en een uitkering krijgen, blijven deel uitmaken van de beroepsbevolking. Maar wie werkloos wordt, geen uitkering krijgt, en niet actief naar werk blijft zoeken, valt weg uit de beroepsbevolking.

Dit lot treft bijv. de volgende categorieën:

·       Werknemers die minder dan een half jaar gewerkt hadden (zij kunnen nl. geen WW-uitkering krijgen).

·       Mensen met bijverdiensten, anders dan in loondienst: ook zij komen niet voor een WW-uitkering in aanmerking.

·       Zzp’ers, die niet aan de eisen voor de TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) voldeden, bijv. omdat ze minder dan 23,5 uur per week werkzaam waren in de eigen onderneming.

Deze mensen krijgen dus geen uitkering. En in de meeste gevallen weten ze dat ze, vanwege de coronacrisis, voorlopig ook niet op ander werk hoeven te rekenen. Zij gaan dus niet actief naar vervangend werk op zoek, en vallen daardoor weg uit de cijfers van de beroepsbevolking. Dit zijn  nu dus al totaal 146.000 personen.

Wie de cijfers van het cbs erop na wil zien, kan dat hier doen: https://opendata.cbs.nl/statline/?dl=38A9E#/CBS/nl/dataset/80590ned/table.

 

17-06-20

Een groep artsen en ethici heeft richtlijnen opgesteld voor het selecteren van patiënten voor opname op een IC. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor noodsituaties, als er zoveel patiënten zijn, dat artsen gedwongen worden om keuzes te maken op niet-medische gronden.

Eén van de voorgestelde selectiecriteria is leeftijd: jongeren zouden dan voorrang krijgen op ouderen. Dat is leeftijdsdiscriminatie.

Het al dan niet opnemen van een patiënt op de IC is op de eerste plaats een medische keuze. Daarbij gaat het erom of de patiënt deze vorm van zorg werkelijk nodig heeft, én of de patiënt ook baat kan hebben bij die zorg.

Het invoeren van  aanvullende selectiecriteria is bedoeld, om keuzes mogelijk te maken op het moment dat er zich teveel patiënten aandienen, terwijl er geen medische criteria meer voorhanden zijn waarop een keuze kan worden bepaald.  Vanuit het gezichtspunt van de arts zijn de patiënten waaruit hij moet kiezen dan gelijk.

Artikel 1 van de Grondwet luidt as volgt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Wanneer vanuit medisch perspectief gezien patiënten gelijk zijn, is onderscheid dus niet toegestaan: op geen enkele grond – ook niet op grond van leeftijd. Dan kan en mag een keuze alleen bepaald worden op basis van volstrekt willekeurige gronden zoals het lot, of de volgorde van binnenkomst.

Overigens is leeftijddiscriminatie in Nederland niet uitdrukkelijk bij wet verboden, behalve op de arbeidsmarkt. De politieke partij 50Plus heeft een wetsvoorstel ingediend om leeftijdsdiscriminatie op te nemen in het strafrecht, zie https://50pluspartij.nl/actueel/3859-leeftijdsdiscriminatie-strafbaar-initiatiefwet-50plus.

 

04-06-20

Technische briefing Kamer: RIVM-baas Jaap van Dissel neemt het woord

Volgens Van Dissel ervaart 98 procent van alle Nederlanders die besmet zijn met het coronavirus “amper tot weinig klachten.” Slechts 1,5 procent van alle patiënten wordt in het ziekenhuis opgenomen, terwijl 0,35 procent op de intensive care behandeld moet worden.

(Deze cijfers kloppen ongeveer: volgens het onderzoek van bloedbank Sanquin was op 20 mei 5,5% van alle bloeddonoren in aanraking geweest met het virus. Doorvertaald naar de hele Nederlandse bevolking gaat het dan om 957.000 personen. Totaal aantal ziekenhuisopnamen op 20 mei was 11.627 = 1,2%. Totaal aantal opnamen op IC’s per 20 mei ongeveer 2.800 = 0,3%.)

Van Dissel “benadrukt opnieuw dat meer dan de helft van de 5.977 overleden patiënten ouder is dan 83 jaar en dat bij 70 procent van de overleden patiënten sprake was van onderliggend medisch lijden.” (Citaten zijn van de website van nu.nl)

(Het getal van 5.977 overledenen is van 3 juni. De cumulatieve oversterfte op dat moment staat op ongeveer 9.000: dit is een betrouwbaardere schatting van het aantal slachtoffers van het virus.)

Hoe moeten we de woorden van Van Dissel anders uitleggen, dan als een poging om het belang van deze doden te bagatelliseren? Ze waren immers toch al binnenkort doodgegaan, omdat ze oud en zwak waren.

Dat dit kan gebeuren, in de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Nederland, is verontrustend. Maar wat nog veel verontrustender is, is dat dit geen incident is. 

Cijfers hebben een belangrijke plaats in een moderne maatschappij, maar wie de berekening laat regeren, laat de menselijkheid achter zich.

 

Archief: mei 2020

Archief: april 2020

Archief: maart 2020

Terug naar home page