Bespiegelingen over het coronavirus

Door Sjef Willockx


30-03-2020

We zitten nu op 864 doden. Gisteren was er een huisarts (uit Zeist) op TV die zei, dat ze in haar praktijk 2 sterfgevallen had gehad die vrijwel zeker ook van coronapatiënten waren. Er zijn totaal 4700 huisartspraktijken in Nederland. Als die gemiddeld 1 niet-geregistreerd coronasterfgeval hebben, zitten we in totaal op ongeveer 5.500 coronadoden. Uitgaande van 1% sterfte komt dat neer op 550.000 besmettingen. Officieel zijn het er 11.750 - omdat we niet genoeg testen doen.

Er wordt gegokt met onze levens. Men had moeten weten dat men dit nieuwe virus nog niet helemaal begreep. In plaats daarvan heeft het RIVM een scenario uitgewerkt, gericht op het geleidelijk vol laten lopen van de zorgcapaciteit. Nu blijkt, dat er ernstige misrekeningen in dat scenario zitten.

Vandaag gaf de scenarioschrijver van het RIVM toe, dat ze van een verkeerde aanname waren uitgegaan m.b.t. de opnameduur op de IC. Ze hadden gerekend met gemiddeld 10 dagen. Nu blijkt dat dit 23 dagen is.

6 weken geleden was al duidelijk, dat in China 4 tot 6 weken aan de beademing heel gewoon was. 4 weken geleden was al duidelijk, dat dit in Italië ook zo was. Maar wat deden onze rekenmeesters? Ze geloofden de “leugenachtige” Chinezen niet, en bekeken de cijfers van de “incompetente” Italianen met dedain. Onze Hollandse Halfgoden zouden aan 10 dagen wel genoeg hebben, om zo’n simpele longontsteking te stabiliseren.

Dit is niet meer kortzichtig of arrogant, dit is dom.

Er zijn inmiddels “al” twee patiënten overgebracht naar een Duitse IC, maar het einde van die liefdadigheid is al in zicht. Men heeft in Duitsland ook al Franse en Italiaanse zieken opgenomen, en als puntje bij paaltje komt is het hemd nader dan de rok.

Zelfs Nederlandse ziekenhuizen hebben beschikbare capaciteit niet gemeld of achtergehouden, toen in Brabant de nood het hoogst was.

Er zijn vandaag 11.750 geregistreerde besmettingen. Ik heb een rekenmodel gemaakt dat uitgaat van de volgende aannamen:

  • Op 14 maart 6.000 besmettingen (dit was toen een schatting van de GGD’s, officieel waren er toen 959 gevallen).

  • Vanaf dat moment per dag 25% toename in besmettingen. Dat is het ervaringsgegeven bij ongeremde groei voor dit virus.

  • Vanaf 16 maart zijn de scholen en de horeca dicht. Vanaf dat moment daalt de toename naar 20% per dag.

  • Vanaf 23 maart zijn alle bijeenkomsten verboden, en kunnen er boetes worden gegeven. Vanaf dat moment daalt de toename naar 15% per dag.

Dan kom ik voor vandaag op 90.000 besmettingen.

De berekening die uitgaat van de sterfgevallen komt uit op 550.000 besmettingen. (Zie boven). Als het cijfer van de GGD’s op 14 maart (6.000) in feite 37.000  zou zijn geweest (wat best mogelijk lijkt), dan zou mijn rekenmodel nu ook op 550.000 uitkomen.

Dokters uit China zeggen nu, dat thuisisolatie van besmette patiënten achteraf gezien een verkeerd idee was. Later is men alle besmette personen gaan ophalen uit hun huizen, en bij elkaar in grote zalen gaan verplegen. Dat hielp beter om de verspreiding tegen te gaan. Het virus is nl. zo besmettelijk, dat in geval van thuisisolatie meestal toch alle gezinsleden besmet raken.

Als we die stap nu zouden willen gaan zetten, zouden we moeten beginnen met heel veel meer mensen te testen. Dat kost tijd om te organiseren: zeg: 2 tot 4 weken.

Dan moeten de testen worden afgenomen, en de resultaten bekend worden. Stel: 4 tot 6 weken voor 1 miljoen testen.

Voordat je dan kunt beginnen met mensen te isoleren zijn er al veel te veel zieken, want ondertussen loopt het aantal besmettingen gewoon verder op.

De kern van het verhaal is, dat we met 90.000 besmettingen (de meest conservatieve schatting) al voorbij het point-of-no-return zitten. We kunnen doen wat we willen, maar de besmettingen zullen gewoon blijven oplopen, tot we op de 60% zitten die nodig zijn voor "groepsimmuniteit" (10,6 miljoen besmettingen), of er een vaccin is – whichever comes first.

En bij 10,6 miljoen geïnfecteerden horen tenminste 106.000 doden (1%). (Het kunnen er ook meer worden, als ook patiënten met andere aandoeningen gaan overlijden vanwege tekorten in de zorg.)

Er is gegokt, en verkeerd gegokt.

 

****************************

Wat gaat dit voor gevolgen hebben voor de maatschappij? De opkomst van het populisme is sterk bevorderd door de economische crisis van 2008. Zoals iedereen toen kon zien, had niemand een antwoord op die crisis. Niemand was bij machte om de ineenstorting in slow motion te stoppen, alle autoriteiten stonden machteloos. Daarom gaven de mensen liever hun vertrouwen aan iemand die “hun taal” sprak, dan aan zo’n leugenachtige politicus.

Nu met de coronacrisis hebben de burgers van Nederland nog éénmaal hun vertrouwen gegeven aan de autoriteiten. Nog even, en dat wordt een heel ruw ontwaken:

  • honderden doden per week;

  • een werkloosheid die oploopt tot een half miljoen of meer;

  • verlaging van alle uitkeringen: pensioen, werkloosheid, bijstand;

  • verpaupering van honderdduizenden zzp-ers, freelancers en kleine zelfstandigen.

Het toch al beschadigde weefsel van de solidariteit breekt dan totaal aan stukken. Geen enkele “autoriteit” zal nog geloofd worden. Populisten en andere charlatans zullen hun kansen grijpen. Het is te hopen dat op dat moment iemand de stekker uit de sociale media weet te trekken, anders volgen er heksenprocessen en brandstapels.

********************************

Het RIVM begint ook al nattigheid te voelen. Dit staat nu op nu.nl:

Het aantal overledenen en het aantal ziekenhuisopnames nemen volgens het RIVM "minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten". Er wordt al voorzichtig gesproken over een afvlakking van het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Of de maatregelen goed werken en er daadwerkelijk sprake is van afvlakking, kan het instituut over een aantal dagen concluderen.

Maar deze zelfde tekst staat al “een aantal dagen” op de website.

Er staat nu ook steeds bij de cijfers dat ze een vertekend beeld kunnen geven, omdat bijv. doden soms pas een paar dagen later worden gemeld. Maar wie naar het cumulatieve dodencijfer kijkt, heeft daar geen last van – en die ziet gewoon een bijna rechte lijn naar boven toe.

*******************************

Afrika loopt nu nog achter in besmettingen bij de rest van de wereld. Hetzelfde geldt voor grote landen als India en Indonesië. Over een maand of drie zal daar de nood ook heel hoog zijn, terwijl het op dat moment in de welvarendere wereld misschien iets beter gaat. Als dat tot nieuwe migratiegolven gaat leiden, is de ellende niet meer te overzien.

Het leger zal naar de grenzen van Europa worden gestuurd, met de opdracht om met scherp te schieten.

********************************

 De economie

Al dat geld dat nu in de economie gepompt wordt, dat zal weer gewoon terug moeten. Je kunt van Klaas Knot (directeur van de Nederlandse Bank) zeggen wat je wilt, maar hij is niet Sinterklaas. Dus zodra er een vaccin is – of iedereen immuun is, whichever comes first – zullen de belastingen omhoog gaan. Want we kunnen natuurlijk niet hebben dat de Heilige Staatsschuld almaar oploopt. En al die leningen aan het bedrijfsleven zullen ook weer moeten worden terugbetaald, mét rente. Klaas is wel goed, maar niet gek.

De overheid

De overheid heeft gefaald als crisismanager. Men nam het in het begin niet serieus, liep daarna steeds achter de feiten aan, en leerde geen lessen uit China of Italië. De communicatie was chaotisch: tot 3 wijzigingen in één week aan toe. Verder is de communicatie nauwelijks te vinden. Noch de website van de rijksoverheid, noch die van het RIVM, zijn erg duidelijk. Er had één speciale website moeten zijn, waarvan het adres voortdurend onder de aandacht werd gebracht, onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid.

Maar wat veel erger is: de overheid heeft niet alles uit de kast gehaald om levens te redden. Dat zal haar zwaar worden nagedragen – en terecht. Het argument tegen een lockdown was, dat dit te slecht zou zijn voor de economie. De boodschap werd weliswaar verpakt in andere argumenten – niet nodig, te ingrijpend – maar iedereen kon door dat flinterdunne verhaal heenkijken.

 

De wetenschap

Eigenlijk weten we niet wanneer iemand niet meer een ander kan besmetten, maar als je 24 uur vrij van symptomen bent, mag je weer de deur uit. En als je in een “cruciaal” beroep werkt, mag je meteen weer aan het werk.

Hier wordt dus, voor iedereen zichtbaar, een loopje genomen met de wetenschap – nota bene door de wetenschappers zelf. Hoe kan de burger dan zijn vertrouwen in de wetenschap bewaren?

 

Feelgood

En hoe zit het dan met al die positieve energie die deze crisis weer heeft losgemaakt bij de warmhartige Nederlander? Dankbaar klappen voor al die Helden, broodjes en warme soep uitdelen aan oververmoeide vakkenvullers, en beren langs de ramen zetten om peuters op te peppen?

Wanneer straks blijkt dat, ondanks al deze geweldige inspanningen, er toch iedere week 1.000 doden zijn te betreuren, en dat week in – week uit, dan zal het feelgood gevoel omslaan in grote woede. Want hebben “we” er niet alles aan gedaan om ons steentje bij te dragen? Hoe kan het dan, dat het toch misgaat? Dat moet dan wel de schuld zijn van de autoriteiten: die hebben het verkloot!

 

Onderwijs

Basisschoolleerlingen zouden nu thuisonderwijs moeten krijgen. Afhankelijk van de locatie (platteland of Randstad) krijgen in de praktijk 10 tot 30% van de kinderen dat onderwijs niet. In gezinnen waar geen Nederlands wordt gesproken, zal de taalachterstand snel oplopen. Vooral in sociaal zwakkere milieus zal de schade enorm zijn. Bataljons kansarmen marcheren strak in het gelid naar de verdoemenis.

 

How can I keep from crying?

   
Terug naar begin van blog

Terug naar home page